Accessible Website Menu

 

100% uspešno  savlađivanje  gradiva - časovi  za  sve  nivoe  znanja  uz   pristupačne  cene (v. 2022.12a)

S T U D E N T I !   Link  za  predmete  na  vašem i srodnim  fakultetima → FAKULTETI  

 

Do okončanja COVID-19 pandemije  ONLINE časovi/nastava/instrukcije/lekcije  !

A t r a k t i v n e     c e n e  *

Podešavanje  veličine slova i vidljivost strane na ekranu :  Ctrl  + / -

Lokacija časova: Novi Sad - Liman IV - ul. Ive Andrića (klik -> uvećanje)

Lokacija: 

 Prof. Paskaljević,  Novi Sad,

 Liman IV, ul.I.Andrića 1       II sprat, stan 125

Mobilni:

   069 / 20 222 11    

       Viber, WhatsApp

Fiksni:  

   021/6367-482  

Radno vreme:

   svaki dan 7-22h

 PayPal account:

     prof@emathematica.com

Priprema mature i prijemnih ispita za sve srednje škole i  fakultete

 

Najuspešnija priprema PRIJEMNIH ispita za osnovce i srednjoškolce!

Postizanje nivoa znanja koje je potrebno za ocenu koju želite!

 

Savremena  metodologija  prilagođena  svakom studentu i učeniku

PMF, FTN, FIT,  EF, Fimek, Fabus, Alfa, Singidunum, inostrani univerziteti...

Sve  srednje  i  osnovne  škole


Matematika + analiza, analitička geometrija, elementarna matematika, verovatnoća, statistika, slučajni procesi, informatika + programiranje,  fizika, mehanika (kinematika, dinamika, statika), termodinamika, kvantna mehanika, elektrotehnika, algebra, matematička logika, kombinatorika, teorija grafova, Boole-ova algebra i mreže, diskretna matematika, integrali, diferencijalne jednačine, linearna algebra, NUMELA, TOI 1 i 2,  numerička i funkcionalna analiza, geometrija, poslovna, finansijska i aktuarska matematika, kvantitativni metodi, operaciona istraživanja, račun operatora (Laplasove i Furijeove transformacije), kompleksna analiza, teorija redova, matematičke osnove fizike, teorijska fizika, mehanika kontinuuma

IT oblasti: Office, Python, R jezik, Assembler, C/C++, C#, Java, Pascal / Delphi, Q-Basic, GW Basic, Visual Basic & VBA, Modula-2,  algoritmi

Software za  web: MySQL, Java,  (X)HTML, VB Script, Java Script,  PHP... Python  za učenike osn.škola (6.r. itd.)

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje; hemija od osnovne škole do fakulteta

Sve vrste prijemnih ispita, mala i velika matura, GMAT, SHL, ECDL Pro Certificate


Pomoć pri izradi seminarskih, maturskih, diplomskih,  master i PhD radova i dizertacija

MathCAD, AutoCAD, SketchUp, Matlab, Moodle, Mathematica, GMAT

Rad sa talentovanim učenicima i priprema za takmičenja iz matematike i fizike

Kliknite na sliku da biste videli  lokaciju!

e-mail: 

   prof@emathematica.com

   Lformula@gmail.com

Skype:

  davor552

Discord:

  davor552   #3312

Facebook grupa: 

   Kad čujem matematika...

Odabrani matematički vicevi:

     Math.jokes

*  Cene u dinarima (RSD) za 60 minuta:  za fakultete i visoke škole  1200, srednje škole 900, osnovne 800

Specijalne gimnazije (mat., IT, fizika itd.) : VII /VIII razred 1000, spec.gimnazije  I-IV razred 1200

Inostrani fakulteti 25-50 $  / 60 min  www.eMathematica.com

 

INTERNET  ČASOVI (Viber, Skype, Teamviewer, Discord, Facebook, Zoom - srpski, hrvatski,...; engleski, nemački)  -  usmeni dogovor preko kontakt telefona 069/20-222-11 (ino-pozivi +381 69 20 222 11)